Noska

Dipl. Ing. Josef Noska - Manažerské služby v zemědělství, zemědělská výroba speciál

Mazelov 18, 373 63 Ševětín, Czech Republic

Soukromá firma Ing. Josef Noska byla zaregistrována 1.5.1991.
Činnost firmy je od počátku zaměřena na oblast zemědělství, obchodu a obchodu se zemědělskými komoditami.

Nabízím:

Naši partneři:

Partneři

Smluvními partnery mé firmy jsou zemědělské podniky, obchodní firmy i soukromí zemědělci. Společným úsilím jsme tak vyřešili řadu obtížných úkolů, které v řadě případů měly pro zadavatele existenční charakter.
Vysokou úspěšnost má firma i v zajišťování vývozu a dovozu komodit, zejména s Polskem a Slovenskem. Další informace poskytnu na kontaktních číslech a e-mailové adrese:

tel., fax.:
+420 387 997 419
mobil:
+420 602 144 828
e-mail:

Sídlo firmy Noska
© 2015 noska.cz | by rattkin